Senast uppdaterad: 04/16/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Försvarsmuseum Boden


Exteriör bild på Försvarsmuseum Boden

Foto: Mats Engfors/ Fotographic

Försvarsmuseum Boden är ett modernt museum som sätter Sverige och Bodens fästning i ett större perspektiv. I museets basutställning, Norrlands lås, gör du en resa i svensk försvarshistoria från slutet av 1800-talet till idag, genom fred och krig ur flera perspektiv.

Vilken roll hade Sverige i världspolitiken under orostid och fredstid? Resan går från den stora mobiliseringen under första världskriget, en lugn mellankrigstid, andra världskriget och kalla kriget till ett lugnare närområde där det svenska försvarets uppgifter omprioriteras för att kunna användas i fredsbevarande insatser på alla kontinenter.

Som besökare reser i tid och rum. Försvarsmuseet följer en tidsaxel, gör nedslag i historien och visar det som påverkat utformningen av den svenska försvarspolitiken under 1900-talet.

Försvarsmuseum visar även samhällsaktuella tillfälliga utställningar som berör eller upprör.

Här finns även café, butik och en bokhandel.

Försvarsmuseum ingår som en del av SMHA Sveriges militärhistoriska arv, ett nätverk bestående av 26 statliga och statligt stödda museer.


Följ oss på Facebook


Genvägen