Senast uppdaterad: 10/06/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Resanderekord för lokaltrafiken i Boden


02/08/2017

2016 var ett rekordår för lokaltrafiken i Bodens kommun. Antalet resor uppgick till 492 071 stycken vilket är den högsta resandenivån som uppnåtts. Det är en ökning med drygt 17% eller 85 227 resor gentemot föregående år.

Kollektivtrafikbranschen i Sverige arbetar efter fördubblingsmålet, vilket innebär att till år 2020 ska antalet kollektivtrafikresor fördubblas jämfört med år 2006.

Bodens kommun strävar mot detta mål och har under ett antal år arbetat med att förbättra lokaltrafiken i kommunen genom exempelvis nya linjesträckningar, förlängd vintertidtabell, etablering av bussnavet på Medborgarplatsen och riktade satsningar på ungdomsresandet.

Målet för 2016 är uppnått

I den strategiska planen för Bodens kommun för åren 2016 – 2018 har målbilder för ett ökat resande satts upp. Målet för 2016 var 18 resor/invånare i tätorten, vilket nu nåtts med råge.

 

Resandeutveckling:

2014              336 182 resor                      15 resor/invånare

2015              406 844 resor                      18 resor/invånare

2016              492 071 resor                      22 resor/invånare
Kontaktperson: Joakim Kyräs
E-post: Joakim.Kyras@boden.se
Telefon: 0921-623 26

Genvägenopendocument, id=5095AF68CAD2778BC12580C100452562