Senast uppdaterad: 10/06/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Resanderekord för lokaltrafiken i Boden


01/19/2018

Bodens kommun hade, 2017, ett nytt rekordår för lokaltrafiken. Antalet resor uppgick till 572 197 vilket är den högsta resandenivån som uppnåtts och det är också första gången som resandet överskrider en halv miljon under ett år. Det är en ökning med drygt 14% eller 80 126 resor gentemot föregående år.

Kollektivtrafikbranschen i Sverige arbetar efter fördubblingsmålet,. Det innebär att till år 2020 ska antalet kollektivtrafikresor fördubblas jämfört med år 2006.

Bodens kommun strävar mot detta mål och har under ett antal år arbetat med att förbättra lokaltrafiken i kommunen genom exempelvis nya linjesträckningar, fler försäljningskanaler, förlängd vintertidtabell, etablering av bussnavet på Medborgarplatsen och riktade satsningar på ungdomsresandet.

Målet för 2017 är uppnått

I den strategiska planen för Bodens kommun för åren 2017 – 2019 har målbilder för ökat resande satts upp. Målet för 2017 var 20 resor/invånare i tätorten, vilket nu nåtts med råge.

Resandeutveckling:

2015              406 844 resor                      18 resor/invånare

2016              492 071 resor                      22 resor/invånare

2017              572 197 resor                      25 resor/invånare
Kontaktperson: Ellinor Isaksson-Larsson
E-post: ellinor.isaksson-larsson@boden.se
Telefon: 0921-782 33

Genvägenopendocument, id=8C2E354E6FDD88A2C125821A00414075