Senast uppdaterad: 10/06/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Boden - en het vinterdestination


02/16/2018

En preliminär versionen av SCB:s gästnattsstatistik för 2017 har nu kommit. Den visar att Boden har ökat med nästan 10%. Sverige i stort ökar 2% och Swedish Lapland ökar 3%. Under juli månad var det en Boden ökning med hela 21% jämfört med 2016. Ökningen beror i stora delar av investeringar besöksföretag i Boden gjort.

Boden har sammanlagt 14 146 fler gästnätter 2017 på destinationens hotell, camping, vandrarhem samt stugbyar om du jämför med 2016. De goda resultaten beror framförallt på att besöksföretag som genomfört stora satsningar på sina anläggningar. I samverkan har företag, Boden turism och Bodens kommun gjort det möjligt att Boden synts bättre på bland annat mässor, både nationellt och internationellt.

Viktiga satsningar i Boden sommaren 2017

Störst skillnad sommaren 2017 har satsningar från Bodens camping och bad samt Western Farm gjort. Western Farm har utökat med ett boende nära till sin sommarpark och Bodens camping och bad har gjort stora satsningar i och runt sitt bad. De har gått förs i ledet och gjort Boden till en stark sommardestination.

-       Den kraftiga ökningen på 21% under juli månad kan vi till stor del tillskriva Boden camping och bads senaste års investering i nya rutschkanor, minigolfbanor, nya lekparker och så vidare. Samtidigt som Western Farm satsat på en egen boende anläggning Western Farm Village i direkt anslutning till sin sommarpark, säger Marita Bergström Boden turism.

Vinterdestination genom samverkan

I dag är Boden en het vinterdestination. Genom strukturfondsmedel tillsammans med Swedish Lapland och övriga destinationer har företag fått möjligheten att visa upp sig. Det som är talande för Boden är naturnära boenden i Luleå älvdal och Råneå älvdal. Anläggningar såsom Treehotel, Sörbyn Lodge, Loggers Lodge, Aurora Safari Camp och nya Arctic Retreat är vad den internationella besökaren vill ha – småskaligt, naturnära boende med ett personligt värdskap. Bodens styrka är också ett stort antal aktivitetsföretag i nära anslutning till anläggningarna ex. Creactive Adventure, Hide&see, Arctic Adventure. Rånisgården samt Taiga-adventure som ger besökarna upplevelser att minnas. 2017 såg Boden en ökning av turister från Norge (+10%), Storbritannien (+11%) och USA (+48%).

-       Jag älskar samverkan och alla utmaningar som kommer genom dem. Man ser dock att det kommer bäst resultat genom samverkan. Det här bevisar det och att vi ska fortsätta. Säger Marita Bergström, Boden turism.

Den skarpa versionen kommer från SCB i slutet av april i år. Men redan nu ser det väldigt bra ut för Boden.
Kontaktperson: Marita Bergström (text och bild)
E-post: marita@upplevboden.nu
Telefon: 070 315 29 42

Kontaktperson: Fredrik Åström (bild)
E-post: fredrik.astrom@boden.se
Telefon: 0921-621 15

Genvägenopendocument, id=F3D12B7750FADE73C125823600393A5F