Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Överklaga miljö- och byggnämndens beslut


Om du är missnöjd med ett beslut som miljö- och byggnämnden eller en tjänsteman har tagit, och som berör dig som person, kan du överklaga beslutet.  Läs mer på Länsstyrelsens hemsida ��ppnas i nytt f��nster

Så här gör du:

Skriv ett brev och tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets diarienummer eller rubrik. Redogör varför du menar att miljö- och byggnämndens beslut är felaktigt och hur du anser att beslutet ska ändras.

Undertecknar brevet, förtydliga namnteckningen och uppger dina kontaktuppgifter (adress och telefonnummer).

Om du har handlingar eller annat , som du anser stöder din ståndpunkt så bör du skicka med det. Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

Brevet ska adresseras till Länsstyrelsen i Norrbotten men skickas till Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Miljö- och byggnämnden måste ha fått ditt brev inom tre veckor från den dag du fick beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp.

Miljö- och byggnämnden sänder sedan alla handlingar som legat till grund för kommunens beslut, tillsammans med överklagandeskrivelsen, vidare till Länsstyrelsen som tar ett beslut om din överklagan.


Vill du veta mer?

Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret
Expeditionen tel 0921 - 622 56, 621 58


Genvägen