Senast uppdaterad: 10/03/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Råbäcken


Båthamn Råbäcken
Båthamnen i Råbäcken 

Råbäcken ligger 7 km nedströms Boden i Lule Älvdal. Älven erbjuder ett varierat fiske och man kan se flitiga fiskare året runt. Råbäcksgården, som numera står vid kyrkan, har fram till 1971 stått i byn.

Råbäcken är en jordbruksbygd med gamla anor. Merparten av marken brukas och här finns travhästar, arbetshästar, får och slädhundar. I byn finns även tre företag samt en intresseförening, Östra Råbäckens Intresseförening, som startade 1997.
 
Här bor 54 personer.


Genvägen