Senast uppdaterad: 10/03/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Södra Harads


Södra Harads är vackert beläget på södra sidan av Lule Älv, mittemot Harads.
Byn sträcker sig c:a fyra km, med bebyggelse på båda sidor om vägen. Södra Harads är direkt förbundet med Åminne, tidigare Västerby, som rent historiskt, är mer känt än Södra Harads.

I byn finns en livaktig byaförening som försöker att engagera byborna i olika projekt för gemenskap och utveckling. Byaföreningen har sen några år en egen byastuga, där de flesta aktiviteterna äger rum. Det finns en egen badplats, belägen vid Kallbacken . Den senare används bl.a. vintertid till utflykter från skolan i Harads. Där kan man åka skidor, snowboard eller pulka.

Rent historiskt är byn en avläggare till Harads, där många fastigheter hade mark på södra sidan av Lule älv. Byn var ursprungligen en jordbruksbygd, men som de flesta byar har jordbruken försvunnit och f.n. finns bara ett jordbruk kvar. Det finns ett par familjer som delvis lever av renskötsel samt ett företag inom skogsbranschen, men de flesta arbetstagarna är anställda inom olika företag, landsting , stat och kommun.

I Södra Harads bor 87 personer inklusive byarna Åminne, Lillån och Österby. Sommartid utökas antalet invånare, när sommarstugeägare kommer hit.

Södra Harads Byaförening
Boel Ahlström 0928-108 26
Södra Harads 36
960 24 HARADS
E-post: boel.m.ahlstrom@telia.com

 


Genvägen