Senast uppdaterad: 01/25/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Finansiering & företagsstöd


Om du behöver kapital för att ditt företag ska kunna utvecklas och växa finns en rad olika stöd att söka. Vi hjälper gärna till att hitta stöd eller finansiering till ditt företag. Ring och boka tid hos någon av våra näringslivsutvecklare.

 

Regionala företagsstöd

Inom regionalpolitiken finns flera olika företagsstöd. Region Norrbotten administrerar helt eller delvis flera av företagsstöden som kan delas upp i kategorierna driftstöd och investeringsstöd. På Region Norrbottens sida om företagsstöd��ppnas i nytt f��nster hittar du mer information.

Marknadsföringsstöd (0-3 år)

När andra möjligheter till stöd för den aktuella insatsen är uttömda t ex via Region Norrbotten/Tillväxtverket finns det möjlighet att söka via oss. Företaget ska ha sin verksamhet i Boden. Du som har ett företag som är mellan 0-3 år kan söka marknadsföringsstöd. Ansökningen hittar du nedan och går antingen att göra som e-tjänst eller att skriva ut och posta/lämna in till oss.

e-tjanst
Ansökan om marknadsföringsstöd (0-3 år) från Kommunledningskontoret näringsliv finns som e-tjänst��ppnas i nytt f��nster

Ansökan om marknadsföringsstöd (0-3 år) från Kommunledningskontoret näringsliv som PDF��ppnas i nytt f��nster


Genvägen