Senast uppdaterad: 01/25/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kommunal service och tillstånd


Här har vi samlat länkar till kommunala tjänster som du som företagare kan ha nytta av. I kommunens servicekatalogÖppnas i nytt fönster kan du hitta fler offentliga tjänster.

Alkohol/utskänkningstillståndÖppnas i nytt fönster - Tillstånd för servering av alkohol.  Kontakta kommunens alkoholhandläggare på tele 0921-621 02.

Avfall Öppnas i nytt fönster- Ta hand om avfallet på rätt sätt, avgifter, avfallsanläggningar m m. Kontakta Inger Bergström 0921-623 25.

Brandskyddsarbete Öppnas i nytt fönster - Som en del av den egna kontrollen ska ägarna till vissa anläggningar skicka in en skriftlig redogörelse över sitt brandskydd till räddningstjänsten. Kontakta Kaj Nyström 0921-623 06. 

Bygglov Öppnas i nytt fönster – För att få bygga eller riva hus, sätta upp skyltar, göra vissa markarbeten, OVK  m m. Kontakta Britten Vikberg eller Inger Nilsson 0921–621 58.

DetaljplanerÖppnas i nytt fönster – Styr hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas och hur dessa får placeras, utformas och användas m.m. Kontakta Monica Karlsson 0921-621 64, , Malin Brunström 0921-622 83 eller Sofia Bergvall 0921-621 63.

EnergirådgivningÖppnas i nytt fönster- Kostnadsfri rådgivning för privatpersoner och små till medelstora företag. Kontakta Anders Pettersson 0921-621 67. 

Företagsetablering  Öppnas i nytt fönster- Vill ditt företag flytta till Boden? Välkommen! Kontakta någon av våra näringslivsstrateger��ppnas i nytt f��nster.

Företagsrådgivning  Öppnas i nytt fönster - Kostnadsfri rådgivning. Boka tid hos någon av våra näringslivsstrateger.

GångbanerenhållningÖppnas i nytt fönster   - Bestämmelser om fastighetsinnehavares skyldigheter för gångbanerenhållning, snöröjning, halkbekämpning m m. Kontakta Joakim Kyräs 0921-623 26.

Hygienisk verksamhetÖppnas i nytt fönster – Verksamheter med anmälningsplikt: Akupunktur, fortvård, piercing, solarium, tatuering, bassängbad samt skola och förskola. Kontakta Jonas Dahlqvist 0921-622 54.

Industri- och handelsmark  Öppnas i nytt fönster– Etablera företag i Bodens kommun? Kommunen har ledig industrimark på ett flertal platser. Kontakta Anneli Åkerman��ppnas i nytt f��nster 0921-621 52, Glenn Nyström��ppnas i nytt f��nster 0921-629 68 eller Cecilia Kvibacke   Öppnas i nytt fönster0921-627 06.

Kartor  Öppnas i nytt fönster – Tomtkarta, grundkarta, nybyggnadskarta, turistkarta m.fl. Kontakta Robert Johansson 0921-682 17 eller Sture Bergman 0921-620 10.

LivsmedelÖppnas i nytt fönster – Rådgivning och registrering av livsmedelsverksamhet. Kontakta Emma Sundqvist 0921–621 56 eller Sandra Karlsson 0921-622 55.

Lokala ordningsföreskrifter  pdf-dokument Öppnas i nytt fönster - Bestämmelser hur den allmänna ordningen i Boden ska upprätthållas. Kontakta Kerstin Chley 0921-621 81.

Miljöfarlig verksamhetÖppnas i nytt fönster – Många verksamheter klassas som miljöfarliga och ska förprövas ur miljösynpunkt. Kontakta Ann-Marie Alakangas 0921-621 54.

Parkeringstillstånd  Öppnas i nytt fönsterför rörelsehindrade och upplåtelse av offentlig plats. Kontakta Kerstin Chley 0921-621 81.

SmåhustomterÖppnas i nytt fönster – Bodens kommun kan erbjuder byggklara småhustomter på ett flertal områden. Kontakta Anneli Åkerman��ppnas i nytt f��nster 0921-621 52, Glenn Nylander��ppnas i nytt f��nster 0921-629 68 eller Cecilia Kvibacke 0921-627 06.

Starta eget rådgivningÖppnas i nytt fönster - Kostnadsfri rådgivning Owe Johansson, 070-519 89 99.

Statistik och prognoserÖppnas i nytt fönster – Statistik och prognoser om Bodens kommun. Kontakta Staffan Eriksson 0921-626 06.

Torghandel och offentlig plats  Öppnas i nytt fönster  - Föreskrifter för offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel. Kontakta Kerstin Chley 0921-621 81.

Utbildning  Öppnas i nytt fönster - Kompetensutveckling av personal, uppdragsutbildning mm. Kontakta Anette Lund 0921-629 77.

Vatten och avlopp Öppnas i nytt fönster- Anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Kontakta Elisabeth Nilsson 0921-627 59.

 

 


Genvägen