Senast uppdaterad: 01/25/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Bodens LandsbygdsRåd


Detta arbetar vi med i Bodens LandsbygdsRåd:

Vi tillvaratar och utvecklar Bodens landsbygd
Vi är en sammanhållande länk mellan samtliga byaföreningar och myndigheter
Vi driver gemensamma intressefrågor
Vi driver och stöttar gemensamma projekt
Vi arbetar som remissorgan i kommunala frågor som rör Bodens landsbygd

Lite historik om Bodens LandsbygdsRåd:

1990
Ett 40-tal byar bildar områdesråd t ex Edeforsrådet

1999 Bodens Landsbygdsråd bildas som en sammanhållande länk mellan områdesråden

2000 Stadgar för Bodens LandsbygdsRåd antas och en interimsstyrelse bildas

2001 Ordinarie styrelse utses

2003 Bodens LandsbygdsRåd utses till remissorgan i kommunala frågor som rör landsbygden

2009 Bodens LandsbygdsRåd förnyar stadgarna vilket bl. a. innebär att byautvecklingsgrupperna aktivt måste söka nytt medlemskap varje år

2011 Bodens LandsbygdsRåds beslut från 2009, att byautvecklingsgrupperna varje år aktivt måste söka nytt medlemskap, upphävs

Stadgar Bodens Landsbygdsråd��ppnas i nytt f��nster


Styrelsen 2016

Område

Namn

E-adress

Mobiltelefon

Hemtelefon

Ordförande BLR

Ingrid Stridfeldt

ingrid.stridfeldt@gmail.com

070-595 42 93

 

Söderbyarna ledamot

Jonas Linnersund

jonas.linnersund@outlook.com 070-696 24 55

 

Råneälvdal ledamot

Gunilla Larsson

6327Larsson@telia.com

070-371 34 33

Norrbyarna ledamot

Per-Olof Karlberg

PEO@icefrost.se

070-341 29 32

Edeforsområdet ledamot

Eddie Lind

eddie.lind@telia.com

070-340 55 64

0928-10654

Söderbyarna ledamot

Seija Fallemark seija@svedjebruket.se 070-3198099

Råneåälvdal ledamot

Lisbeth Lind Svanberg lils@telia.com 070-660 81 87

Norrbyarna ledamot

Camilla Wennskog camilla@kontex.se 070-3597934

Edeforsområdet ledamot

Mikael Väätti mvaatti@hotmail.com 070-572 74 96

Söderbyarna ersättare

Vakant
Söderbyarna ersättare Ola Enoksson ola.enochsson@gmail.com

0921-62165  

Råneälvdal ersättare

Kent Sundberg info@ks.fritidsprodukter.se

070-6271146

 

Råneälvdal ersättare Jan-Olov Larsson 070-522 62 84  
Norrbyarna ersättare Stigbjörn Strand Strand47@telia.com

Norrbyarna ersättare

Britt-Marie Strand catta1950@hotmail.com 070-6246041
Edeforsområdet ersättare Vakant
Edeforsområdet ersättare Terttu Väätti mvaatti@hotmail.com 072-7170732

 

Här är vi som utgör Bodens LandsbygdsRåd:

Dessa byar ingår i Norrbyarådet: Brobyn, Flarken, Gemträsk, Hundsjö, Inbyn, N:e Flåsjön, Notträsk, Skogså, Svartbäcken, Ubbyn-Häggan, Vibbyn och Åskogen.

Dessa byar ingår i Råneälvdalsrådet: Forsträskhed, Gunnarsbyn, Lassbyn, Norriån, Sörbyn-Sundsnäs, Valvträsk och Överstbyn.

Dessa byar ingår i Söderbyaområdet: Buddbyn, Lombäcken, Mockträsk, Norra Svartbyn, Svartbjörnsbyn, Unbyn och Vändträsk.

Dessa byar ingår i Edeforsområdet: Bodträskfors, Bredåker, Sandträsk, Storsand och Svartlå.

 


Genvägen