Senast uppdaterad: 10/03/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Mockträsk


Vy över Mockträsket från Spikberget
Vy över Mockträsk från Spikberget

Mockträsk by ligger 13 km söder om Boden. 1768 kom de första bebyggarna, två familjer från Unbyn. Två sågverk och fyra kvarnar har legat efter Vändträskån där den går genom byn. 1914 byggdes skolan som 1988 blev bygdegård. Den är handikappvänlig, har hörslinga och kan ta emot c:a 70 personer. Bygdegården nyttjas flitigt.Gäster är välkomna efter anmälan ( tel 48 28 38).

1985 bildades byaföreningen som nu har 200 medlemmar varav 40-talet bor i byn. Ordförande är Birgit Jakobsson (tel 48 20 38). Länets största jordgubbsodlingar finns här (tel 48 20 15, 48 20 33).

Ett stort stall för travhästar med tränare ligger i byn. Ytterligare två bybor tävlar med hästar. En kyrkogård för smådjur finns i Norrån (tel 48 20 28). Ett jordbruk sköter markerna. 

Varje år utdelas ett ungdomsstipendium som kan sökas av en kreativ byamedlem i åldern 13-19 år. Byn har ett fadderbarn. En vandringsled, Bäverleden, med grillplats är iordningsställd. Gäster är välkomna.  För skolbarnens säkerhet är hastigheten genom byn 50 km/tim. Bokbussen kommer regelbundet och är mycket uppskattad.

Här bor 48 personer.

Mockträsk Byaförening
Richard Holmgren
070-597 71 75
E-post: richard.holmgren@vattenfall.com


Genvägen