Senast uppdaterad: 10/03/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Nedre Flåsjön


Skylt Nedre Flåsjön
Infart till Nedre Flåsjön

Nedre Flåsjön ligger 2,5 mil från Boden. Mannen som byggde första huset i byn, enligt utsago under tidigt 1800-tal, hette Finnpet och hade sitt hus invid sjön. Byns skola byggdes i början av 1900-talet. År 1956 invigdes skolan som kapell med tillhörande klockstapel. 1995 överläts byggnaden till byalokal och används bl. a. till cirkelverksamhet.

Under plöjning av åkermark påträffades en yxa av flinta i Nedre Flåsjön, vilket tyder på att det har funnits människor i bygden sedan mycket länge tillbaka.

Idag bor 34 personer i Nedre Flåsjön.

N:e Flåsjöns Intresseförening
Jan-Olof Sjöberg 070-626 69 01
N:e Flåsjön 111
961 91 BODEN
E-post: ann-cristin.larsson@telia.com


Genvägen