Senast uppdaterad: 01/25/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Lokaler och mark


Lokaler i Boden

Det finns god tillgång på lokaler som kan anpassas till kontorslandskap från 250 m2 och uppåt såväl i centrala Boden som i Sävast (mellan Boden och Luleå). Kostnadsläget på befintliga lokaler är ca 500 -1 100 kr per m2 och år. Kostnadsläget varierar beroende på storlek av eventuella lokalanpassningar som erfordras.

Mark i Boden

Bodens kommun kan erbjuda byggklara industritomter, småhustomter och kombinationstomter. Det finns även möjlighet till upplåtelse av mark via arrende eller tomträtt. För frågor kring kommunens mark kontakta Anneli Åkerman��ppnas i nytt f��nster 0921-621 52, Glenn Nylander��ppnas i nytt f��nster 0921-629 68 eller Cecilia Kvibacke Öppnas i nytt fönster0921-627 06.


Genvägen