Senast uppdaterad: 01/25/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Mentorskapsprogram


I Bodens kommun erbjuder vi mentorskapsprogram via Almi Företagspartner Nord.

Kom igång, utvecklas och väx med hjälp av en mentor

Almi driver på uppdrag av regeringen världens största mentorprogram för företagare (per capita). Varje år matchas ca 1500 mentorpar. Mentorprogrammet pågår under ett år och är uppdelat på två olika program – ett för dig som är i uppstartsfas med ditt företag och ett för dig som har ett befintligt företag som du vill utveckla och skapa tillväxt i. Förra årets nationella utvärdering visade på att  98 procent av deltagande företag kan tänka sig att rekommendera mentorprogrammet till andra företagare.

För dig som företagare

Genom mentorprogrammet får du som företagare tillgång till en egen mentor. Mentorn är en erfaren person från näringslivet. Tillsammans arbetar ni metodiskt och målinriktat utifrån dina och ditt företags behov. Du som företagare är den drivande parten under mentorprogrammet. Mentorn fungerar som ett bollplank som guidar dig framåt i syfte att underlätta ditt företags uppstarts- eller utvecklings-/tillväxtprocess. Du som adept fattar besluten och mentorn fungerar som ett stöd i beslutsprocessen.

Som deltagande företagare får du:

  • Matchning mot en mentor som passar dig som person och de utmaningar ditt företag står inför.
  • Tillgång till Almis mentorhandlare för stöd och hjälp under mentoråret.
  • Inbjudan till regionala nätverksträffar för att utöka ditt nätverk och kompetensutveckla dig inom olika teman.
  • Mentorprogrammet ger dig förutsättningar att utvecklas i rollen som företagare.

Mentorprogrammet Starta företag är kostnadsfritt och mentorprogrammet Utveckla företag kostar 2000 kr exkl. moms i administrationsavgift. Mentoruppdraget är på ideell basis.

Mer information om programmet och ansökan finner du här��ppnas i nytt f��nster.

Vid frågor kontakta Hans Å Strandberg, affärsutvecklare Almi Företagspartner Nord, tel 070-586 79 33 eller e-post hans.strandberg@almi.se.


Genvägen