Senast uppdaterad: 01/25/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kvinnor som förebilder i Norrbotten


”Kvinnor som förebilder i Norrbotten” är ett projekt för att lyfta fram förebilder från alla delar av Norrbotten. Syftet är att visa upp bra exempel på att det finns goda möjligheter att lyckas med sin karriär i Norrbotten, både inom näringsliv, offentlig sektor, idrott och kultur. Genom att med storslagna porträtt och videointervjuer presentera detta i en stor utställning på olika platser i länet.

Det ska inspirera utflyttade kvinnor att återvända till sin hemkommun, att de ser att det är ett gynnsamt klimat för driftiga kvinnor.

Vi kommer att porträttera ett stort antal kvinnor från Norrbottens kommuner, i blandade åldrar och branscher. Kommunerna utser själva sina personer som de anser lämpliga förebilder. I Boden har vi valt att ha en öppen nomineringsprocess och en jury från Bodens kommun kommer att utse 10 kvinnor.


Projektplan

”Kvinnor som förebilder  i Norrbotten” är ett projekt för att lyfta fram förebilder från alla delar av Norrbotten. Syftet är att visa upp bra exempel på att det finns goda möjligheter att lyckas med sin karriär i Norrbotten, både inom näringsliv, offentlig sektor, idrott och kultur. Genom att med storslagna porträtt och videointervjuer presentera detta i en stor utställning på olika platser i länet.

Det är fortfarande svårt att se kvinnor i det offentliga rummet i likvärdig utsträckning  som män. Män syns i större utsträckning  i media. Detta projekt vill lyfta flertalet av de kvinnor som faktiskt lever och verkar i länet med betydelsefulla uppgifter, men som inte syns särskilt ofta.

Projektägare: Snow Garden
Finansiärer: Norrbottens Läns Landsting, Luleå Kommun, Boden Kommun, Piteå Kommun. Deltagare: Samtliga kommuner i Norrbotten
Styrgruppen består av: Anna Degerman, Anna-Lena Pogulis, Maria Johansson, Tanya Jendersen och Andreas Harnemo.
Kontaktuppgifter: Andreas Harnemo, andreas@snowgarden.se, 070-300 66 13   

Syfte

Projektet går ut på att lyfta fram kvinnor som förebilder från alla kommuner i Norrbotten. Inspirera unga kvinnor att bo kvar i norr och engagera sig i företagsledningar,  starta eget och ta ledande positioner inom offentlig sektor. Det ska inspirera utflyttade kvinnor att återvända till sin hemkommun, att de ser att det är ett gynnsamt klimat för kvinnor.

Mål

Målet med projektet är att stärka fler kvinnor att ta ledande poster inom såväl företag, offentlig sektor, myndigheter som civilsamhället. Få fler unga kvinnor att söka sig till mansdominerande branscher och universitetsutbildningar, men också att höja statusen på de idag typiskt kvinnodominerande arenorna.

Utställningarna med dessa kvinnor som förebilder förväntas att öka stoltheten både bland de som lever och bor här men även öka attraktiviteten för länet för de som funderar på att flytta hit samt besöker oss. Projektet har en förhoppning att tillsammans med andra aktiviteter som pågår i länet kunna bidra till ökad tillväxt.

Aktiviteter

Vi kommer att porträttera ett stort antal kvinnor från Norrbottens kommuner, i blandade  åldrar och branscher. Kommunerna och Landstinget utser själva sina personer som de anser lämpliga förebilder. Upp till tio bilder per kommun, ju fler det blir desto mer genomslagskraft kommer utställningen få.

Dessa bilder kommer i första steget att visas upp i en samlingsutställning  i Norrbotten. Sedan är planen att den även ska visas söderut. Visa på processen när Norrbotten gick från ett mansdominerat samhälle till ett modernt jämställt, dit vi har en bit kvar. Efter samlingsutställningen får alla kommuner själva använda bilderna för lokal utställning  i sin kommun och får fulla rättigheter att använda bilderna i sin marknadsföring.

Under arbetets gång, i samband med utställningen och där projektet växer vidare kommer workshops, utbildningar och inspirationsföreläsningar hållas.

Projektorganisation

Projektägare är Snow Garden AB, en kommunikationsbyrå  i Luleå med fokus på fotografi. En byrå med stort samhällsengagemang och stor erfarenhet av att porträttera olika typer av förebilder estetiskt tilltalande och med jämställdhetsfokus  i bildspråket.

Finansiärer  i projektet är Norrbottens Läns Landsting, Luleå Kommun, Piteå Kommun och Boden Kommun. Dessa var varsin representant i styrgruppen.  Det är fortfarande öppet för fler finansiärer.

Förhoppningen är att samtliga kommuner i länet vill vara med och deltaga med ett antal kvinnor. I dagsläget är nedanstående klara medan vi inväntar slutgiltiga besked från övriga:

•  Boden Kommun 10 st
•  Luleå Kommun 14 st
•  Piteå Kommun 10 st
•  NLL 8 st
•  Projektägarens urval 10 st

Kostnaden för varje person är 7000:-. Då ingår fotografering, printar och rättigheter att fritt använda bilderna i sin marknadsföring. Det kommer även göras en videointervju vid varje fototillfälle som kommer att läggas upp på YouTube. Dessa kommer läggas ut kort efter varje fotografering, för att man ska kunna följa arbetet allt eftersom det framskrider. Kommunerna får även lägga upp dessa filmer i sina kanaler.

Fotografering

Fotograferingen kommer att ske i studiomiljö  efter ett bildspråk som styrgruppen tagit fram. Stort fokus har lagts på att få en tilltalande komposition och att alla aspekter av jämställdhet i fotosammanhang  övervägs. Vi har även en referensperson  i Stockholm, Anja Hirdman, att rådfråga för att ytterligare säkerställa bildspråket.

Fotografering kommer att ske i Luleå i en för ändamålet avsedd studiolokal. För de personer som har svårt att transportera sig dit kan även fotografering på andra platser ske, men lokalen i Luleå är att föredra för att få enhetligt ljus och miljö.

Storleken på slutgiltiga bilderna planeras bli 100x70cm, utskrivna i svartvitt. Lämpliga för att enkelt hänga utställningar och transportera omkring i länet.

Varje bild presenteras med en textruta intill där personen beskrivs mer ingående. Både på svenska och engelska.

Fotograferingarna och texterna ska vara jämställdhetssäkrade.  I enighet med fjärde principen  i den europeiska jämställdhetsdeklarationen (CEMR) som alla kommuner och landstinget undertecknat ska bild och text: - Bredda och/och eller bryta könsstereotyper - Säkra icke sexistiska uttryck - Påklädd i egenvalda kläder som personen känner sig bekväm i - Ha fokus på person och prestation

Nedan är ett exempel på hur bilderna planeras komponeras.

Tidsplan

Fotograferingen  påbörjas  i maj 2015 och kommer ske löpande under sommaren. Förhoppningen är att samtliga ska vara porträtterade senast sista september 2015.

Utställningarna planeras till hösten/vintern 2015. Premiären sker i Piteå 24 oktober där utställningen sitter uppe i två veckor. 14 november är det vernissage i Boden, Köpkvarteret 43:an kl 11.00.


Följ oss på Facebook


Genvägen