Senast uppdaterad: 10/03/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Sörbyn och Sundsnäs


Sörbyparken 
Sörbyparken

Årets by 2002 och 2010. En före detta jordbruksby belägen i Abrahamsåns dalgång med flera hundra år på nacken. Fornlämningar visar att det här levde människor redan för 2000 år sedan.

Idag är Sörbyn mest känd för sina fina anläggningar vid stranden av det natursköna Vitträsket. Här finns bland annat festplats, campingplats, fotbollsplan, elljusspår, terrängspår, badplats,promenadstigar, kanoting och ett fint rödingsfiske. Sörby Camping erbjuder logimöjligheter med 50 platser i stugby.  Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsgård med sjöutsikt över Avan har ett tillgängligt Lantmuseum med permanent fotoutställning och utställning av gamla föremål.

Vid Abrahamsåns mynning, intill Vestiforsbron ligger en jaktstuga för uthyrning, samt en godkänd provbana för högviltprov i skytte. På Degerberget med dess vidunderliga utsikt finns en dansbana.
 
Vid millennieskiftet restes en minnessten, Millenniumstenen i mitten av byn. 
Det är en gammal kvarnsten som tjänat vid skvaltkvarnen i Kvarforsen,  Abrahamsån. Stenen graverades med namn på alla innevånare, som vid millennieskiftet var bosatta i byarnaSörbyn/Sundsnäs. 

Här bor 172 personer inklusive byn Sundsnäs.

Sörbyn-Sundsnäs Byautvecklingsgrupp
Kenth Sundberg 0924-221 14, 070-627 11 46
Sörbyn 203
961 97 GUNNARSBYN
E-post: info@ksfritidsprodukter.se


 


Genvägen