Senast uppdaterad: 01/17/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Räddnings- och beredskapsförvaltning


Broschyr om Räddningstjänsten

Vår främsta uppgift är att skapa trygghet, inte bara för invånarna, utan för alla som befinner sig i Bodens kommun. Genom att medvetandegöra och så långt det går förebygga olyckor, kriser och hot som finns i samhället fullföljer vi detta uppdrag.
När olyckan väl är framme ska vi skydda och rädda liv, egendom och miljö samt begränsa dess konsekvenser. 

För mer information om räddnings- och beredskapsförvaltningen, klicka på broschyren till höger!

 

 

 

 

 

 

                                          

  

Rutiner för anmälan av hygges- och naturvårdsbränningar i Norrbottens län

Samtliga skogsbolag och privata markägare ska i god tid anmäla planerade bränningar oavsett om eldningsförbud råder eller inte enligt nedanstående rutiner. Läs mer här!Öppnas i nytt fönster

 

Sov gott. Vakna fort.

Aktiv mot brand

Aktiv mot brand är en kampanj som startats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som en del i en nationell strategi för enskilda personers skydd mot bränder. Kampanjen genomförs av ett stort antal lokala aktörer, där Räddningstjänsten Boden har valt att delta.

Syftet med kampanjen är att motivera vuxna att ta aktivt ansvar för sitt eget brandskydd och öka kunskapen om brandrisker i hemmet. Det finns ett gemensamt material och gemensamma budskap som aktiveras under ett par tidpunkter under ett år. Kampanjen är en del av Sveriges arbete med att stärka brandskyddet för privatpersoner. Människors egen kunskap om brand och brandskydd liksom förebyggande kommunikation är en viktigt del av det strategiska arbetet med stärkt brandskydd.  

SMS-påminnelse för att testa brandvarnaren. På länken nedan kan du registrera ditt mobilnummer för att få en påminnelse att testa brandvarnaren. Du väljer själv hur ofta du ska bli påmind, tjänsten är helt gratis. 
Anmäl dig här:
skyddadigmotbrand.se

Läs mer om kampanjen på
MSB:s hemsida  Öppnas i nytt fönster.DinSäkerhet.seÖppnas i nytt fönster

                                              

 Brandsäkert hem                                                          

Gratis utbildning i brandsäkerhet i hemmet, nu på sju olika språk!

Utbildningen är gratis och genomförs på webben. Du kommer lära dig att förebygga och hantera den typ av brandolyckor som dagligen inträffar i svenska hem.

Klicka här för att komma till utbildningen.Öppnas i nytt fönster


Länkar


Genvägen