Senast uppdaterad: 09/16/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Avtal Jokkmokk


Räddningstjänsten i Boden tecknade hösten 1998 ett femårigt avtal med Jokkmokks kommun om att ansvara även för Jokkmokks Räddningstjänst. Arbetet påbörjades redan sommaren 1996 men dåvarande avtal gällde endast en månad i taget. Avtalet har förlängs med 5 år i taget och gäller fortfarande.

Avtalet innebär att Bodens kommun säljer kompetens som räddningschef, högre befäl i beredskap, och säkerhetssamordnare till Jokkmokk. Boden ansvarar dessutom för förebyggande brandskydd (tillsyner, avsyningar och rådgivning), viss övningsplanering och tekniskt stöd till Jokkmokks Räddningstjänst. På brandstationen i Jokkmokk finns två heltidsanställda som svarar för bland annat daglig drift och materialunderhåll.


Genvägen