Senast uppdaterad: 02/16/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Brandfarliga varor


Tillstånd

Nya föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor börjar gälla den 1 oktober 2013.
 

I föreskrifterna framgår om en hantering av brandfarliga gaser eller vätskor behöver tillstånd eller inte. Hantering som nu behöver tillstånd och som inte behövt det tidigare har ett år på sig att söka tillstånd. Föreskrifterna (MSBFS 2013:3) ersätter Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av Exempel på brandfarliga varorbrandfarliga gaser och vätskor.Läs mer om föreskrifterna om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskorÖppnas i nytt fönster.

I de nya föreskrifterna är hantering av mer än 100 liter aerosoler i publik verksamhet
(t.ex. butik) tillståndspliktig. Detta innebär att tillstånd för hantering av brandfarlig vara (aerosoler) skall sökas hos räddningstjänsten i den kommun där aerosolerna hanteras. Även definitionen av publik verksamhet har förändrats i och med de nya föreskrifterna. Verksamheter betraktas som publika om allmänheten har tillträde till någon del. Aerosoler är t.ex. hår-, insekts-, ugns-, doft-, bromsspray och andra tryckbehållare/sprayburkar.
Läs mer här den nya föreskriften om tillstånd till hantering av brandfarliga vätskor och gaser – aerosoler tillståndspliktigaÖppnas i nytt fönster.

Från och med den 1 oktober 2013 har möjligheten till anmälan om hantering av brandfarliga gaser och vätskor försvunnit. Det krävs istället tillstånd om man hanterar varor över tillståndspliktig mängd oavsett om hanteringen är permanent eller sker under begränsad tid.

Tillstånd sökes hos räddningstjänsten i Bodens kommun på särskild blankett.

För hanteringen ska utses en föreståndare och vid behov också en ställföreträdande föreståndare. Dessa ska anmälas till räddningstjänsten vilket görs på samma blankett som tillståndsansökan görs.

Läs mer på MSB:s Hemsida��ppnas i nytt f��nster

Ansökningsblankett tillstånd brandfarlig varaÖppnas i nytt fönster

Exempel på spillinstruktion  worddokument  


Genvägen