Senast uppdaterad: 03/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Systematiskt brandskyddsarbete


Lagen om skydd mot olyckor

I och med lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) som trädde i kraft 2004-01-01 förtydligas det ansvar för brandskyddet man har som ägare och nyttjanderättshavare.

Systematiskt brandskyddsarbete
För att ha en jämn hög nivå på brandskyddet i en anläggning behöver tekniken kontrolleras och brandskyddsorganisationen uppdateras regelbundet.

Att räddningstjänsten kommer och kontrollerar brandskyddet en gång per år eller i vissa fall vart annat eller vart fjärde år är inte tillräckligt; mycket kan gå sönder och sluta fungera under den tiden.

Varje ägare och/eller hyresgäst måste därför regelbundet kontrollera och arbeta systematiskt med sitt brandskydd mellan räddningstjänstens besök. Det är viktigt att påpeka att det systematiska brandskyddsarbetet i sig kan kräva en dokumentation worddokument som finns hos er.

SBA generell mall

 

Brandsyn blir tillsyn
Till dess att den skriftliga redogörelsen har lämnats in, dock längst t.o.m. 1/1 2005, kommer vi att genomföra brandsyn enligt de gamla rutinerna.  

I fortsättningen när vi från räddningstjänsten kommer ut på tillsynsbesök kommer vi att granska egenkontroll och även göra en stickprovskontroll av brandskyddet.  

Det finns inga kontrollintervall fastställda i den nya lagtexten; det är upp till räddningstjänsten att avgöra hur ofta tillsynen skall göras. Under en övergångsperiod kommer vi att ha samma besöksintervall som tidigare. Även i fortsättningen kommer en avgift att tas ut vid tillsynsbesök.

Ladda gärna hem pdf-filerna nedan för mer information

Lagen om skydd mot olyckor

Förordningen om skydd mot olyckor

SRVFS 2004:3 Allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete

SRVFS 2003:778 Föreskrift om redogörelse för brandskyddet


Skriftlig redogörelse
Som en del av den egna kontrollen ska ägarna till vissa anläggningar skicka in en skriftlig redogörelsepdf-dokument över sitt brandskydd till räddningstjänsten senast 1/1-2005. De nyttjanderättshavare som använder anläggningen ska hjälpa till med de delar som berör dem. 

Genvägen