Senast uppdaterad: 03/10/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Boden


Bodens räddningskår

Kommunens huvudbrandstation finns på Slipvägen 10 (Torpgärdans västra industriområde). Stationen är byggd 1981 och här finns förutom räddningstjänsten även landstingets ambulansverksamhet. Under 1993 byggdes tillsammans med staten en mindre ledningscentral (RC 90) för kris och krig. Centralen finns i direkt anslutning till brandstationen. Under fredstid används lokalerna som lektionssal och kontor.

Heltidskåren består av 22 brandmän och befäl. De är uppdelade i 4 skiftlag med schemalagd tjänstgöring. I Boden finns dessutom som förstärkning en deltidskår med 20 deltidsanställda brandmän och befäl. Det innebär att de har andra arbeten men kallas till brandstationen vid larm. De skall kunna rycka ut inom 8 minuter från larmet, dygnet runt. Deltidspersonalen är uppdelad i tre skiftlag med beredskap var tredje vecka. Funktionen räddningschef i beredskap upprätthålles av sex insatsledare, varvar detta med schemalagd skifttjänstgöring.

Beredskap heltidspersonal:
1 Insatsledare + 1 Styrkeledare + 3 Brandmän, anspänningstid* 90 sekunder
1 RCB(räddningschef i beredskap), skall kunna träda i tjänst med disponibelt fordon inom 5 minuter. Högst 15 minuter efter larm skall befälet kunna infinna sig på brandstationen i Boden. 

Beredskap deltidspersonal:
1 Styrkeledare + 4 Brandmän, anspänningstid* 8 minuter

* Med anspänningstid menas tiden från larm tills första brandbilen skall rycka ut.

                                    


Fordonen finns under länken "Fordonsförteckning"

 

 


Länkar


Genvägen