Senast uppdaterad: 01/10/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Hjärtstartare


Hjärtstartare i Bodens kommun

På olika ställen i kommunen finns hjärtartare. De finns till hands om olyckan skulle hålla sig framme. Med relativt enkla medel kan du som är först på plats göra en viktig insats.

Hjärtstartare (defibrillator), har en konstruktion som ska hjälpa hjärtat att orka pumpa blod genom kroppen. Vad som händer då hjärtat stannar är att blodet inte orkar passera hjärtat på sin väg till hjärnan. Detta görs genom elektriska impulser. Då dessa saknas kan en hjärtstartare vara till stor hjälp.

Varje år drabbas cirka 15 000 svenskar av hjärtstopp. När någon drabbas av hjärtstopp är det viktigt att omgivningen agerar snabbt för att öka chansen för överlevnad. Det kan ske med hjälp av hjärt- och lungräddning i kombination med en hjärtstartare som kan återställa hjärtrytmen. Ett hjärtstopp ger bestående skador redan efter 3-5 minuter, om man inte börjar med hjärt- och lungräddning direkt.

Om någon får hjärtstopp - Det är bättre att Du göra något än ingenting alls!

 

Underhåll av hjärtstartarna i kommunen

Räddningstjänsten i Bodens kommun har det övergripliga ansvaret över dessa apparater, det vill säga att de sköter både underhåll av apparaterna och ger utbildningar i hur de används.
Hjärtstartaren är underhållsfri de första fem åren. Efter fem år behöver såväl batterier som elektroder bytas. När batterierna börjar ta slut börjar hjärtstartaren tjuta, som en brandvarnare. När hjärtstartaren börjat tjuta så är det en reservbuffert kvar på 100 stötar. När batterierna inte fungerar så är där ett rött kryss.

Efter att hjärtstartaren har använts skarpt så ska elektroderna bytas ut. 

Det här är en hjärtstartare

En hjärtstartare är mycket enkel att använda och fungerar genom att den ger stötar till den medvetslösa personen. Dessa stötar kan trigga igång hjärtat att börja slå igen. När hjärtstartaren startas börjar en digital röst att tala om exakt hur man ska göra steg för steg. Man behöver alltså aldrig ha använt eller tränat på en hjärtstartare för att kunna använda den.

Om du har en hjärtstartare är det viktigt att vara medveten om att du som privatperson inte har något medicinskt eller juridiskt ansvar

Bild på Petter som håller i en hjärtstartare

                                                                  Brandman Petter Fredriksson

 

Sveriges hjärtstartarregister

Hjärtstartarregistret är ett samarbete mellan hjärt- och lung räddningsrådet (HLR-rådet) och Civilförsvarsförbundet och målet är att få in alla hjärtstartare som finns tillgängliga i Sverige. 

http://www.hjartstartarregistret.se��ppnas i nytt f��nster/

Är du intresserad av utbildning?

Om du är intresserad i utbildning av hjärtstartare eller hjärt- och lungräddning kontakta räddningstjänsten.

Kontaktuppgifter för underhåll, service eller utbildning telefon 0921-623 00, raddnings_beredskapforvaltning@boden.se

 

Här finns hjärtstartare i Boden
som kommunen handhar!

Björknäsgymnasiet
Enter Galleria
Boden Arena
Hildursborg
Nordpoolen
Stadshuset
Centralskolan
Ishallen/ Björknäsvallen
Å-center
Återvinningscentralen
Återvinningen
Sandenskolan (arbetsmarknadsförvaltningen)
Ässjan (kommunförrådet)
Ridhuset

Övriga hjärtstartare i kommunen
kolla hjärtstartregiestret!

 


Genvägen