Senast uppdaterad: 01/17/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kontakta oss


Räddningstjänsten Boden

Kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar!

Räddningstjänsten Boden, Slipvägen 10, 961 38 Boden
Telefon (expedition) 0921-623 00 dagtid, kvällstid SOS 0920-252700
Fax 0921-623 75
raddning@boden.se

Kontaktpersoner:

Kommunstyrelsen tillika Räddnings- och beredskapsnämnd
Ordförande Inge Andersson (s)
tel 0921-621 11

Förvaltningsledning
Räddningschef Bengt Nilsson 
tel 0921-623 24

Verksamhetschef Kaj Nyström
tel 0921-623 06

Sekreterare Pernilla Kristiansen tel 0921-623 00
Extern utbildning

Skiftgående styrkeledare
Externa arbeten, intern utbildning, fordon/material
tel 0921-623 23

Säkerhetssamordnare 
Tommy Lindvall tel 0921-623 02


Genvägen