Senast uppdaterad: 03/10/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

113 13 Information vid olyckor och kriser


113 13 är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser.

Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser. Numret stödjer även ansvariga aktörer som kommuner, landsting och andra myndigheter.

113 13 ska du ringa om du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället.


Länkar


Genvägen