Senast uppdaterad: 03/10/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Nödsituation 112


Nödsituation ring 112


När ska du ringa 112?

Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö. Är det inte en akut fara ska man inte ringa 112. .

Om du är i en situation som inte behöver akut hjälp kan du ringa något av dess nummer:

 • 112Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö
 • 1177Sjukvårdsrådgivning
 • 114 14Polisens nummer vid icke akuta händelser
 • 113 13Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Numret går till SOS Alarm i det län samtalet kommer ifrån, även om du ringer från en mobiltelefon. En larmoperatör på SOS Alarm tar emot telefonsamtalet och larmar alla typer av räddningsorgan. Larmet går till ambulans, räddningstjänst, polis, flyg- och sjöräddning och de kan koppla dig till giftinformation, jourhavande läkare etc.

Tänk på följande när du ringer nödnumret 112

 • Tala utförligt om vad som har hänt. 
 • Tala om vem du är och varifrån du ringer.
 • Tala om hur många skadade det är och vilken typ av skador som förekommer.

Första hjälpen


Det är de första minuterna efter en olycka som är avgörande för om den skadade kommer att överleva och hur allvarliga följderna av olyckan blir.

Några råd

 • Behåll lugnet.
 • Om ni är flera på platsen, se till att någon tar ledningen.
 • Fördela arbetsuppgifterna.
 • Ge första hjälpen.
 • Varna andra som kan utsättas för fara.

Kontrollera

 • Medvetande - Andas personen själv ? - Lägg i framstupa sidoläge. - Stanna hos personen.
 • Andning - Om andningen upphört, ge mun-till-mun-andning.
 • Puls - Känn efter på sidan av halsen att pulsen slår.

Genvägen