Senast uppdaterad: 01/22/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Frivillig Resursgrupp


Bodens kommuns överenskommelse med ett antal Frivilliga Resursgruppsmedlemmar! 

 

Program för hösten 2107 och våren 2018!
samt årsberättelse 2017!

Ta del programet i filen längst ner!
Frivilliga resursgruppen vid kungabesöket 2007

Under våren 2004 uppvaktades Bodens Kommun av Civilförsvarsföreningen i kommunen. Där berättade föreningen om ett uppdrag som Krisberedskapsmyndigheten gett Civilförsvarsförbundet att skapa Frivilliga Resursgrupper (FRG) i kommunerna som ska vara ett stöd vid extraordinära händelser.

Under hösten 2005 utbildade vi 18 nya frivilliga som var utbildade till 2006. Vi har idag personer som är medlemmar i nästan alla de större försvarsorganisationerna. Vi förstod att vi måste utbilda en FRG- ansvarig för att vara sammanhållande för vår FRG. Våren 2006 utbildade vi en person som FRG-ansvarig och under våren 2007 ytterligare en person. 

Efter grundutbildningen övertog kommunen ansvaret för dessa utbildade personer från Civilförsvarsföreningen och skrev överenskommelser med varje person.

Under hösten 2007 utbildades 6 personer till FRG.

2012 utbildades tre nysvenskar till medlemmar i FRG. Uppdraget är att kunna informera invandrargrupper vid olika händelser speciellt inom brand i bostad. Idag är medlemsantalet ca 30 personer.

Vad hände under 2017?

 

Läs Årsberättelsen 2017 nederst på sidan! 

FRG var inte direkt involverad i någon kris under året. Mer vad som är gjort under året framgår i årsberättelsen. Varje år skriver av FRG- ansvariga Marita Nilsson-Vennberg och Sören Lövkvist en årsberättelse.

Varje termin upprättas ett program gällande träffarna.

Bilden är från 2007-06-02 när Hans Majestät Konungen var på besök för att titta på hur de frivilliga organisationerna kan stödja vid till exempel en skogsbrand.

Sammanhållande för gruppen är Marita Nilsson-Vennberg och Sören Lövkvist
Telefonnummer 070-528 43 45, 070-264 25 83
E-post marita.n.v@bdtv.se, s.lovkvist@comhem.se


Genvägen