Senast uppdaterad: 01/10/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Posom Psykiskt och socialt omhändertagande


Posom-gruppen (Psykiskt och socialt omhändertagande)Bilkollision
är kommunens krisgrupp och består av personal från
räddningstjänsten, socialförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, landstinget, polisen, migrationsverket, försvarsmakten och svenska kyrkan.

Totalt ingår det 16 personer i posom-gruppen samt vid större händelser kan stödpersoner från kommunens frivilliga resursgrupp kallas in.

I samband vid olyckor, dödsfall och andra liknande händelser blir vi utsatta för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. Många får efterverkningar lång tid efteråt. Det är viktigt att få stöd för att kunna bearbeta det som inträffat och sedan gå vidare i livet. Oftast krävs större åtgärder att bearbeta det upplevda om man väntar. Det är därför viktigt att påbörja bearbetningen så nära själva händelsen som möjligt.

Posom-gruppen inkallas av Inre Befäl på SOS Alarm efter beslut av Räddningsledaren. Posom kan även kallas in av polisen eller av kommunens förvaltningar och bolagens lokala krisgrupper. 

Posom-grupperna i Fyrkantskommunerna samverkar vid större olyckor men även med utbildning och övning.

Frågor angående posom-gruppens arbete i Bodens kommun kan göras till Thomas Simonsson via telefon på 0921-623 00 dagtid eller 0921-623 78 kvällstid.


Genvägen