Senast uppdaterad: 03/10/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Riktlinjer för säkerhetsarbetet


Arbete pågår under 2016 att utreda Trygghet och säkerhet i kommunen, vilket kan leda till att policy och riktlinjer kommer att omarbetas.

En säkerhetspolicy har antagits i kommunen 2010-11-01

Säkerhetspolicyn reglerar ansvar, omfattning, inriktning, tillämpning och
uppföljning. Till detta kommer riktlinjerna som beskriver hur säkerhetsarbetet ska organiseras.

Riktlinjer för säkerhetsarbetet är framtaget och beslutat i Kommunstyrelsen 2010-12-13. Reviderad 2012-12-10. Där framkommer det arbetsområdena för säkerhetsarbetet samt hur det är organiserat. Läs hela dokumentet genom att öppna länken.


Länkar


Genvägen