Senast uppdaterad: 01/10/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Trygghet och säkerhet


Styrdokument Trygghet och säkerhet

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 § 17 om ett styrdokument trygghet och säkerhet som innehåller styrningar utifrån två lagstiftningar. Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Olyckor kommer alltid att inträffa, men det går att göra mycket för att förhindra att de inträffar. Det finns i kommunen ett tydligt samordnat arbete med skydd mot olyckor.

Boden ska vara en trygg och säker kommun, vilket innebär att att varje medborgare ska känna sig trygg och säker hemma, i skolan, på arbetsplatsen samt på allmänna platser. Kommunen ska genom ett systematiskt skadeförebyggande arbete, så långt det är möjligt förhindra eller minimera risker för skador och störningar.

Kommunen arbetar förebyggande mot olyckor samt inom krishantering. Enligt lagen om skydd mot olyckor är prioriterade områden;

  • Fallsäkerhet (socialnämnden)
  • Brandsäkerhet (kommunstyrelsen)
  • Trafiksäkerhet (kommunstyrelsen)
  • Vattensäkerhet (kultur, fritid och ungdomsnämnd)
  • Riskhänsyn i den fysiska planeringen (miljö och byggnämnd)
  • Krisberedskap (kommunstyrelsen)

Delprogam enligt områdena ska tas fram under 2016 för belut i respektive nämnd.

Fotot visar höga flöden i Bodens tätort vid Manhemskorsningen våren 2008!

Läs styrdokumentet nedan i bifogad fil.


Länkar


Genvägen