Senast uppdaterad: 08/03/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Uppdrag


Har du som företagare ett uppdrag du vill ha utfört av en student? Kan du tänka dig att bidra med ett case eller ett skarpt projekt till en kurs? Behöver du rekrytera arbetskraft, praktikanter eller trainees? Eller kan du tänka dig att vara mentor åt en student i ett mentorskapsprogram?

Exempel på samarbetsformer:

  • Praktik
  • Verksamhetsförlagd utbildning
  • Projektarbeten
  • Exjobb
  • Case
  • Gästföreläsningar
  • Mentorskap

Du behöver inte ha klart för dig hur samarbetet ska se ut när du kontaktar mig. Det är något vi kan diskutera tillsammans.

 


Din Universitetskontakt


Namn:
E-postadress:
Meddelande:
250 tecken

Genvägen