Senast uppdaterad: 08/30/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ledamöter 2015-2018


Handikapporganisationernas ordinarie företrädare har rösträtt vid rådets beslut. Kommunföreträdarna har ingen rösträtt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst liksom samma rösträtt som organisationsföreträdarna. Yttranderätt tillkommer alla deltagare.

Ledamöter

Ersättare

Karin Vikström-Eklund (NS), ordförande

 

Åsa Lindqvist, DHR

Mashal Molod, DHR

Ejvor Eriksson, DHR

Siv Sundberg, DHR

Ivan Åberg, HSO

Ylva Hansson, HSO

Lena Åberg, HSO

Kent Barkestedt, HSO

Kerstin Isaksson, HSO

Britta Ledin, HSO

Elof Bäcklund, HSO

Inger Bäcklund, HSO

Mona Johansson, HSO

Ronny Johansson, HSO

Vasti Lindqvist, HSO

Kerstin Petschler, HSO

Bo Jakobsson, HSO

Kerstin Hübinette, HSO

Lena Norrsken, HSO

Tyra Hansson, HSO

Jan-Erik Nilsson, HSO

Margareta Pettersson, SRF

Hjördis Lindström, SRF
Britt-Inger Aspemalm Olsson, Attention

 

Adjungerad: Lena Mari Johansson, socialinformatör/anhörigkonsulent


Genvägen