Senast uppdaterad: 12/08/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ledamöter 2015-2018


Organisationsföreträdarna är ensam beslutande part i pensionärsrådet.

Kommunföreträdarna ansvarar för att hans/hennes förvaltning/nämnd samråder och informerar pensionärer och äldre i enlighet med reglementets krav. Respektive företrädare är skyldig tillse att förvaltningen/nämnden är representerad i rådet,  då aktuella frågor behandlas.

 

Ledamöter

Ersättare

Inge Andersson (S), ordförande

 

Alf Sundqvist, PRO

Vanja Berglund, PRO

Leif Blomqvist, PRO

Britt-Marie Blomqvist, PRO

Inger Edman Nilsson, PRO

Gösta Lindmark, PRO

Karin Liljestrand, SKPF

Gertrud Carlsson, SKPF

Åsa Nilsson, SKPF

Maj-Britt Strand, SKPF

Siri Åström, Vision pensionärer

Ingegerd Jaako, Vision

Bertil Lundström, SPF

Birgit Blombäck, SPF

Per-Ulf Sandström, SPRF

Mona Ahlström, SPRF

Siv Nilsson, SPRF

Ulla Röding, SPRF

 

Kommunföreträdare

Michael Engström (S), tekniska utskottet

Beatrice Öman (S), socialnämnden

Arne Pettersson (S), överförmyndarnämnden

Lars Nilsson (S), miljö- och byggnämnden

Hans Grönberg (S), utbildningsnämnden

Sonja Harr (S), fastighetsnämnden

Adjungerad: Lena Mari Johansson, socialinformatör/anhörigkonsulent

 


Genvägen