Senast uppdaterad: 04/26/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Äldreboenden


 Bild på Åcenter  Sturegårdens äldreboende  Bild på Svedjebacka äldreboende
Bild på Ågårdens äldreboende  Midgårdarnas äldreboende   Erikslundens äldreboende

När du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om bistånd till vård- och omsorgsboende. I vård- och omsorgsboendet hyr du en lägenhet som du inreder själv.

Organisation

Äldreomsorgen i Boden arbetar i en organisation där boendena har egen verksamhetschef. De så kallade särskilda boendena består av äldreboenden, riktade lägenheter och demensboenden.

Äldreboenden
Riktar sig till äldre som har ett högt omsorgs- och omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses av hemtjänsten.

Demensboenden
Riktar sig till äldre med utredd demenssjukdom som behöver hjälp med sin dagliga livsföring.

Alla våra särskilda boenden har tillgång till kompetent personal dygnet runt upp till och med sjuksköterskenivå. Hjälpinsatser planeras och följs upp tillsammans med den enskilde och utgår från det individuella behovet.


Verksamhetschef Äldreboenden
Maiden Karlberg, 0921-629 65

Boendesamordnare 
Christine Hällfors  Öppnas i nytt fönster, 0921-627 22 


Länkar


Genvägen