Senast uppdaterad: 03/23/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Dagverksamhet Lunden


Dagverksamheten vänder sig till personer med demenssjukdom som behöver stöd och stimulans i vardagen och för att deras anhöriga/närstående ska få avlösning. Genom det kan personer med demenssjukdom bo kvar längre i det egna hemmet.  

Målet för den enskilde är att bevara det friska, förbättra de fysiska och psykiska funktionerna, stärka självkänslan och ge en meningsfull dag. 

Biståndsenheten kan lämna mer information och hjälpa till med ansökan. För att få ett biståndsbeslut till dagverksamheten krävs läkarintyg som styrker diagnosen demens.

Adress: Gammelängsgatan 2 B
Telefon: 0921-620 17
Fax: 0921-127 18
Enhetschef: 0921-782 91
Karta


Genvägen