Senast uppdaterad: 04/27/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Korttidsboendet


 

Bild på Midgårdarna 

Midgårdarna är ett äldreboende och korttidsboende som ligger naturskönt med en fantastisk utsikt över Bodträsket och omgivande berg. För dig som vistas på Midgårdarnas korttidsboende finns tillgång till promenadstråk längs Bodträskets strandkant samt ut till natursköna Killingholmen med sina kolonilotter.

Under sommarhalvåret nyttjas vår boulebana flitigt av boende och personal. Aktiviteter planeras och genomförs vid respektive avdelning. Vi samverkar bland annat med Röda Korset, pensionärsorganisationer, olika kyrkliga samfund, förskolan samt studieförbund. I vår samlingssalen Mat & Kaffeknuten anordnas musikunderhållning, bingo, pubafton med mera.

Boendet/Lägenheten

Midgårdarnas korttidsboende är ett boende för dig som tillfälligt behöver bo utanför din hemmiljö. Korttidsvistelsens målsättning är att vara ett komplement till ditt hem och erbjuda trygg omsorg i livets alla skeenden.

Korttidsboendet består av 35 platser fördelat på 4 våningar. Varje lägenhet är utrustad med möbler, trinettkök, stort badrum, medicinskåp, värdeskåp, trygghetslarm och säng.

Korttidsplats kan beviljas som växelvård, vilket innebär att du växelvis vistas hemma och på korttidsboendet. Växelvårdens omfattning och frekvens är individuell och varierar. Du kan även beviljas korttidsplats när du är utskrivningsklar från sjukhuset, men ditt omvårdnadsbehov tillfälligt inte kan tillgodoses med omfattande hemtjänst.

Bild på rumGenvägen