Senast uppdaterad: 03/28/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Anhörigstöd


Anhörigstöd - till dig som stödjer en anhörig/närstående

Anhörigstöd vänder till dig som ger stöd och omsorg till äldre, funktionshindrad eller någon som är långvarigt sjuk. Att ge stöd och omsorg till en närstående kan både vara meningsfullt och krävande. Det är därför viktigt att du får hjälp när du behöver det. Anhörigstödet kan genom personliga lösningar underlätta livssituationen, när du som anhörig behöver egen tid för vila och återhämtning. Arbetet med att utveckla anhörigstödet pågår ständigt, du får gärna komma med förslag så att vi ger rätt stöd. 

Ring mej för personligt stöd och information: 

Lena-Mari Johansson, Anhörigkonsulent/socialinformatör. Telefon 0921-782 36.

Anhörigcenter Våren 2018

Informationscafé 18 april och 16 maj

Är din man, hustru, barn eller vän långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning!

Hemtjänst? Äldreboende? Avlösning? Gruppbostad? Hjälp! hur gör man och vad får man? Här kan du få svar på hur du kan göra och vad du kan få för hjälp och stöd från kommunen men även från andra myndigheter. Du kan välja att komma själv eller i sällskap med din närstående.

Fika bjuder vi på.

Vårens datum: onsdagar, 18 april, 16 maj          

Tid: Drop- in tid mellan 13.00-15.00.

Plats: Anhörigcenter, Strandplan 3. Björken.

Bodens kommun i samverkan med Röda Korset i Boden

För mer information eller för individuella samtal och information om kommunens stöd kontakta:

Lena Mari Johansson, Anhörigkonsulent/socialinformatör.

Telefon 0921-782 36. Besöksadress: Anhörigcenter på Björken, Strandplan 3

Mail adress: lena-mari.johansson@boden.se

Hemsida: boden.se/anhorigstod

Välkommen till anhöriggrupper!

Grupperna är öppna, man behöver inte anmäla sig och man går de gånger man vill och kan. Fika ingår.

Plats: Anhörigcenter på Björken, Strandplan 3. Ingång från Stadsparken.

 

Målet med träffarna är att stärka anhörigas egen hälsa och livskvalitet med information om relevanta ämnen gruppen behöver. Samt att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation

Anhörigcafé

För dig som hjälper, stödjer eller vårdar en person med demens eller tecken på demens.

Datum för vårens träffar

Tisdag  24 april.

Gemensam våravslutning 29 maj

Tid: kl. 13:00-15:00

Tema 24 april: Demensdiagnoser och symtom.

Bodens Kommun i samverkan med Svenska Kyrkan.

 

Mötesplatsen            

För dig som hjälper, stödjer eller vårdar en person med neurologisk sjukdom tex. stroke, MS, Parkinson.

Datum för vårens träffar

Tisdagar: 10 april, 8 maj

Gemensam våravslutning 29 maj

Tid: kl. 13:00-15:00

Tema 10 april: Att vara anhörig.

 

Drop-in på Erikslunden finns för din närstående att besöka under dessa träffar. Öppet alla tisdagar kl.12:00-16:00, kostnadsfritt. Mer information tel. 0921-626 77

 

XXXX


Genvägen