Senast uppdaterad: 04/29/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Anhörigstöd - Biståndsbedömt


Indirekt anhörigstöd

Avlastning i hemmet

Kan ges till närstående som lever i hushållsgemenskap och har omfattande behov av stöd och omsorg. Läs mer i den sammanfattande broschyren Anhörigstöd i Bodens kommun.  

Korttidsvistelse som avlastning

Det finn möjlighet att ansöka om korttidsvistelse på Midgårdens korttidsboende. Läs mer i den sammanfattande broschyren Anhörigstöd i Bodens kommun. 

Växelvård som avlastning

Du kan ansöka om växelvård om behovet av avlastning är återkommande. Växelvården ges på Midgårdens  korttidsboende. Läs mer i den sammanfattande broschyren Anhörigstöd i Bodens kommun.

Dagverksamhet

Är riktade till personer med milt eller måttlig demenssjukdom. Du ansöker om dagverksamhet hos biståndsenheten, läs mer i broschyren Erikslundens dagverksamhet.

 


Genvägen