Senast uppdaterad: 10/06/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Anhörigstöd som ges som service


Direkt anhörigstöd

Du kan få stöd, råd och vägledning hos socialförvaltningens Anhörigkonsulent/Socialinformatör, när det gäller anhörigstöd och kommunens verksamheter. Du kan ringa, besöka henne eller få ett hembesök om du så önskar.

Lena Marie Johansson, anhörigkonsulent/socialinformatör

Telefon: 0921-782 36
Mobil: 070-271 12 82
E-post: lena-mari.johansson@boden.se

Besöksadress: Björken, Kungsgatan 39, Boden
Postadress: Socialförvaltningen, 961 86 BODEN

Besöksverksamheten i Boden

Tanken med Besöksverksamheten i Boden är att bryta ensamheten i samhället och finnas till som en lyssnande och stödjande medmänniska. Besöksverksamheten är en samverkan mellan pensionärsorganisationerna, Röda Korset, Svenska Kyrkan och Bodens kommun.

Anhöriggrupper
En möjlighet att träffa andra i samma situation.

  • Mötesplats för anhöriga till stroke neurologisk sjukdom.
  • Anhörigcafé för anhöriga till demenssjuka.
  • Vi startar gärna nya grupper om behov finns. 

Drop-in avlösning
Kostnadsfri avlösning för dig som stöder en närstående. Drop-in avlösning på Erikslundens dagcentral.

Tisdagar kl. 12.00-16.00. Avlösningen är kostnadsfri. Fika kostar 15 kronor. Inget biståndsbeslut krävs.

Erikslundens dagcentral, Gammelängsgatan 2 B. Telefon 0921-626 77.

Samtalsgrupper
6-8 träffar, Röda Korset har utbildade samtalsledare.
Läs mer i broschyren Anhörigstöd i Bodens kommun.

Anhörigvårdarkort
Kortet fungerar som en hjälp för den anhörige.
Läs mer i broschyren Anhörigstöd i Bodens kommun.

Anhöriglarm
Är ett tekniskt larmsystem som är till för de som vårdar en närstående.
Läs mer i broschyren Anhörigstöd i Bodens kommun.

Dagcentral
Är en öppen verksamhet och en social träffpunkt där vi erbjuder stimulans och gemenskap.

 


Genvägen