Senast uppdaterad: 10/10/2012
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Insatser Äldreomsorgen - Särskilt boende


Vad innebär särskilt boende ?  


När behovet av personlig omsorg och kraven på trygghet och säkerhet blivit så stora att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst och primärvård, finns möjlighet att flytta till ett särskilt boende. Särskilt boende är ett sammanfattande namn på olika typer av boendeformer för äldre.

I Boden finns enheter för äldreboenden samt särskilda boendeenheter för personer med demenssjukdom. För mer specifik information om de olika boendeformerna, se länken till vänster - Olika boendeformer.

Mer specifik information om verksamheten i särskilt boende finner du här. 


Genvägen