Senast uppdaterad: 09/09/2011
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Vem har rätt till särskilt boende ?


Vem har rätt till särskilt boende ?

När Du vill flytta till äldreboende krävs det att Du ansöker om detta. Insatsen särskilt boende är behovsprövad. Detta innebär att kommunens Biståndshandläggare alltid gör en utredning/bedömning av de behov Du har för att se hur dessa bäst ska kunna tillgodoses. I bedömningen tas hänsyn till Dina fysiska, psykiska och sociala behov.

Omvårdnadsbehoven skall vara omfattande under stora delar av dygnet och inte kunna tillgodoses med god trygghet och säkerhet med hjälp av hemtjänst i den egna bostaden.
Gruppboende för Dementa kan endast beviljas om utredning gjorts av läkare och där en demensdiagnos föreligger. Om en flyttning till ett särskilt boende bedöms vara den bästa lösningen är det viktigt att bedöma vilken boendeform som passar Dig och Dina behov bäst.

Den behovsbedömning som görs ligger till grund för ett beslut. Om Du får avslag på Din ansökan kan Du överklaga beslutet till Länsrätten. Anvisningar hur Du överklagar följer med det beslut Du får.


Genvägen