Senast uppdaterad: 04/15/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Olika boendeformer


Olika boendeformer

Äldreboende
Äldreboende är till för Dig som har behov av omfattande vård, omsorg och service och därför inte längre klarar att bo kvar i ditt egna hem. Det finns personal dygnet runt som ger det stöd och den personliga omsorg du behöver. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård i äldreboende till och med sjuksköterskenivå. 

I äldreboende hyr du själv din lägenhet och du tar med dig dina egna möbler. Utöver den egna bostaden finns det lokaler för gemenskap och aktiviteter. Förutom hyra betalar du för den mat och omsorg du får.

 
Boende för demenssjuka
För dig som har en demenssjukdom och därför speciella behov finns särskilda boendeenheter. I ett boende för demenssjuka bor man i en liten grupp om 8-10 personer som får vård och personlig omsorg anpassat till de förutsättningar sjukdomen medför. För övrigt gäller samma som i andra äldreboenden, man hyr sin egen lägenhet, möblerar den, får insatser till och med sjuksköterskenivå och betalar för den omsorg man får.

Mer specifik information om våra olika särskilda boendeformer finner du här. 


Genvägen