Senast uppdaterad: 08/31/2011
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kontaktperson


Vad innebär insatsen Kontaktperson ? 


Syftet med insatsen är att den enskilde ska få en helt vanlig medmänsklig kontakt, en god förebild för vardagslivet och för att bryta social isolering. Insatsen är ett icke professionellt stöd och ska inte ersätta professionella behandlingsinsatser.

Biståndsbedömning

Insatsen kontaktperson är behovsprövad. Detta innebär att kommunens Biståndshandläggare alltid gör en utredning/bedömning av de behov Du har för att se hur dessa bäst ska kunna tillgodoses. För att beviljas kontaktperson skall det finnas ett stort behov av att bryta social isolering, oförmåga att på egen hand tillgodogöra Dig samhällets utbud samt sakna helt eller har ett mycket begränsat nätverk.  

Ansökan
Utredning och behovsbedömning görs av Biståndshandläggaren i området där du bor, för mer information eller ansökan vänd dig till socialförvaltningens Biståndsenhet. 


Genvägen