Senast uppdaterad: 08/31/2011
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Korttidsvistelse


Korttidsvistelse


Korttidsverksamheten finns inom Midgårdarna och har 28 platser. Vid verksamheten finns personal tillgänglig dygnet runt.

Den som av någon anledning har ett tillfälligt behov av omfattande personlig omsorg dygnet runt kan beviljas insatsen korttidsvistelse.

Insatsen korttidsvistelse är behovsprövad.

Detta innebär att Du kan ansöka om insatsen och att kommunens biståndshandläggare därefter gör en utredning/bedömning av de behov Du har för att se hur dessa bäst ska kunna tillgodoses. I bedömningen tas hänsyn till Dina fysiska, psykiska och sociala behov. Omvårdnadsbehoven skall vara omfattande under stora delar av dygnet och inte kunna tillgodoses med god trygghet och säkerhet med hjälp av hemtjänst i den egna bostaden.

Om Du får avslag på Din ansökan kan Du överklaga beslutet till länsrätten. Anvisningar hur Du överklagar följer med det beslut Du får.

För mer information eller ansökan vänd dig till socialförvaltningens Biståndsenhet.

Mer information om verksamheten vid korttidsverksamheten finner du  här.


Genvägen