Senast uppdaterad: 02/20/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Insatser inom Äldreomsorgen - Ordinärt boende


Insatser inom äldreomsorgen - Ordinärt boende  


Inom verksamhetsområde ordinärt boende arbetar vi med omvårdnad och service till människor i alla åldrar som bor i ordinärt boende d v s i lägenhet eller i villa i vår kommun.

Insatserna är behovsprövade. Detta innebär att kommunens handläggare vid Biståndsenheten alltid gör en utredning för att se hur hjälpbehovet kan tillgodoses. Verksamheten regleras i Socialtjänstlagen (SoL).

Kommunen erbjuder olika former av stöd för dig som bor i ordinärt boende. Under länkarna till vänster hittar Du information om de olika insatserna och verksamheterna som finns och hur man går till väga när man ansöker om dessa insatser.

Från och med hösten 2010 har du som beviljats hemtjänst rätt att välja vilket företag som ska ge dig hjälp. Det kan vara kommunen, eller något av de företag som kommunen godkänt, som ger dig beviljad hjälp. Läs mera om valfriheten här  Öppnas i nytt fönster

Mer specifik information om Äldreomsorgens verksamheter i ordinärt boende  finner du här. 


Genvägen