Senast uppdaterad: 10/21/2013
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Dagverksamhet för demenshandikappade


Vad innebär dagverksamhet för demenshandikappade?

För demenshandikappade personer kan också sysselsättning beviljas i form av daglig verksamhet för demenshandikappade. Syftet med dagverksamheten är att ge demenshandikappade en meningsfull dag, med gemenskap och stimulans, och att fördröja flytt till särskilt boende. Syftet är även att ge anhöriga möjlighet till regelbunden vila och avkoppling.

Biståndsbedömning

Insatsen daglig verksamhet för demenshandikappade  är behovsprövad. Detta innebär att kommunens biståndshandläggare alltid gör en utredning och bedömning av de behov du har för att se hur dessa behov bäst ska kunna tillgodoses med stöd av Socialtjänstlagen (SoL)

Daglig verksamhet beviljas för personer med en utredd demensdiagnos som bor i ordinärt boende eller servicelägenhet. Personen ska ha behov av att bryta social isolering, få en meningsfull sysselsättning och  bevarande och förbättrande av de funktioner som finns kvar.

Daglig verksamhet beviljas även för att erbjuda avlastning och stöd för anhöriga och för att öka möjlighet till att bo kvar i ordinärt boende. 

Ansökan

Utredning och behovsbedömning görs av biståndshandläggaren, för ansökan vänd dig till socialförvaltningens Biståndsenhet.

Övrigt

Övrig information om verksamheten finner ni via denna länk: Dagverksamhet Lunden

 


Genvägen