Senast uppdaterad: 10/21/2013
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Trygghetslarm


Vad innebär Trygghetslarm?

Trygghetslarm är en insats som kan beviljas dig som bor i ordinärt boende eller i riktat boende, för att du ska kunna påkalla hjälp vid akut påkomna hjälpbehov av omvårdnadskaraktär. 

Trygghetstelefon innebär att du vid behov kan trycka på en larmknapp och påkalla uppmärksamhet om din situation. Larmknappen finns t.ex. på din arm likt ett armbandsur eller runt halsen likt ett halsband. Larmet går via din telefon till SOS-alarmering som förmedlar larmet till kommunens personal, varefter du får besök av dem. Larmet är inget akutlarm, utan ett trygghetslarm. Detta innebär att du ska ha fått hjälpen inom 45 minuter.

Behovsbedömning
Insatsen trygghetslarm är behovsprövad. Detta innebär att kommunens biståndshandläggare alltid gör en utredning/bedömning av de behov du har för att se hur dessa bäst ska kunna tillgodoses. I bedömningen tas hänsyn till om du har en funktionsnedsättning som medför otrygghet i det egna boendet. Bistånd till trygghetslarm ska kunna möjliggöra ett längre kvarboende samt ge en ökad trygghet i det egna  boendet.

Den behovsbedömning som görs ligger till grund för ett beslut. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till länsrätten. Anvisningar hur du överklagar följer med det beslut du får.

Avgift
Avgift för trygghetslarm i riktade lägenheter eller det vanliga boende uttages. I den mån du tillhör någon av personkretsarna i Lagen om stöd och service (LSS) uttages ingen avgift.

Avgiften för trygghetslarm är 155 kronor per månad. Har du trygghetslarm via GSM-modul är avgiften 300 kronor per månad.

Avgift för trygghetslarm avser hyra för teknisk utrustning och ligger utanför maxtaxan.

Du betalar ingen avgift för installationsmånaden. Däremot betalar du för hela månaden när du lämnar tillbaka Trygghetslarmet.

Ansökan
Utredning och behovsbedömning görs av biståndshandläggaren i området där du bor, för mer information eller ansökan vänd dig till socialförvaltningens Biståndsenhet.


Genvägen