Senast uppdaterad: 09/09/2011
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Avlösarservice i hemmet


Avlösarservice i hemmet


 

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Utgångspunkten för insatsen är den funktionshindrades hem. Insatsen ska kunna finnas tillgänglig hela dygnet och ska kunna ges både som en regelbunden insats och i akuta situationer.Genvägen