Senast uppdaterad: 09/09/2011
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Biträde av kontaktperson


Biträde av Kontaktperson


En kontaktperson skall vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Stödet kan ibland även ges av en familj, så kallad stödfamilj.Genvägen