Senast uppdaterad: 09/09/2011
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Bostad med särskild service för vuxna


Bostad med särskild service för vuxna


Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad med tillgång till personal hela dygnet och servicebostad med tillgång till personal delar av dygnet. Den enskilde kan också ha rätt att få en särskild anpassad bostad anvisad av kommunen.


 


Genvägen