Senast uppdaterad: 09/09/2011
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Insatser enligt Socialtjänstlagen


Stöd till dig som inte är berättigad till insats enligt LSS.

Om du inte bedöms ha betydande och omfattande svårigheter av den grad att det berättigar till insats enligt LSS, kan du få ditt hjälpbehov prövat och beviljat i form av bistånd enligt socialtjänstlagen.

För mer information kontakta Biståndsenheten här

 Genvägen